Nieuws


Snurkbeugels (MRA)

Per 1 september kunt u ook voor een snurkbeugel bij ons terecht. 

Een anti-snurkbeugel (Mandibulair Repositie Apparaat, MRA) wordt vooral gebruikt bij de behandeling van snurken en mild-matig slaapapneu. Deze MRA houdt de onderkaak naar voren waardoor de luchtdoorgankelijkheid van de bovenste luchtweg gewaarborgd blijft. Het snurken en slaapapneu nemen daardoor af of verdwijnen.

Financiën en garantie

De MRA beugel wordt vergoed voor apneupatiënten vanuit de basisverzekering. U komt in aanmerking voor vergoeding als u een AHI tussen de 5 en 30 heeft en daarbij klachten heeft als gevolg van slaapapneu. De AHI wordt gemeten tijdens het slaaponderzoek. Voor snurkers zonder ademstops geldt geen vergoeding.

Als de MRA beugel vervaardigd is wordt u jaarlijks voor controle verwacht. Daarbij is dan garantie van 5 jaar op de MRA beugel van toepassing.

Rianne Rutten is ruim 15 jaar tandarts. Ze is gespecialiseerd als tandarts slaapgeneeskundige geaccrediteerd door de NVTS. Daarnaast heeft ze zich verdiept in de problematiek rond gebitsslijtage en tanderosie. Rianne werkt op de maandag en dinsdag als tandarts in onze praktijk